Số 64 đường DC11, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. HCM   TEL.: 028 38164881 (0908608489)

E-mail: pccccongdang@gmail.com/thienha208b@gmail.com

BẢNG BÁO GIÁ http://congdangpccc.com/_data/i/upload/2017/03/08/20170308152956-c513c5a5-th.jpg photo 20121217072146-39be876f-th_zps3b5530ad.jpg photo 20121217072146-6a65b2b3-th_zps38ced042.jpg photo 20121217072003-8c728a03-th_zpsdec1db6c.jpg http://congdangpccc.com/upload/2015/12/12/20151212114033-86c1d51e.jpg photo 20121217070418-c71bfec0-th_zpsc4b8a10b.jpg photo 20121217070236-02fa467c-th_zps518792c5.jpg photo 20121217070028-f87e290e-th_zps1774ad0b.jpg photo 20121217065952-391d477b-th_zps403f2631.jpg photo 20121217074219-e857f72e-th_zps0b941be4.jpg photo 20121217074213-cdff1491-th_zpsdc3f0655.jpg photo 20121217074213-cdff1491-th_zpsdc3f0655.jpg photo 20121217072146-39be876f-th_zps3b5530ad.jpg

 

Trang chủ / Van & lăng phun các loại /

Lăng Phun nước chữa cháy D50

Lang phun D50.jpg Lăng phun nước chữa cháy D65Hình nhỏHọng tiếp nước đôi không khóaLăng phun nước chữa cháy D65Hình nhỏHọng tiếp nước đôi không khóaLăng phun nước chữa cháy D65Hình nhỏHọng tiếp nước đôi không khóaLăng phun nước chữa cháy D65Hình nhỏHọng tiếp nước đôi không khóaLăng phun nước chữa cháy D65Hình nhỏHọng tiếp nước đôi không khóaLăng phun nước chữa cháy D65Hình nhỏHọng tiếp nước đôi không khóaLăng phun nước chữa cháy D65Hình nhỏHọng tiếp nước đôi không khóa

Model: KY51

File
Lang phun D50.jpg
Thăm quan
2016

0 lời bình