Số 64 đường DC11, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. HCM   TEL.: 028 38164881 (0908608489)

E-mail: pccccongdang@gmail.com/thienha208b@gmail.com

BẢNG BÁO GIÁ http://congdangpccc.com/_data/i/upload/2017/03/08/20170308152956-c513c5a5-th.jpg photo 20121217072146-39be876f-th_zps3b5530ad.jpg photo 20121217072146-6a65b2b3-th_zps38ced042.jpg photo 20121217072003-8c728a03-th_zpsdec1db6c.jpg http://congdangpccc.com/upload/2015/12/12/20151212114033-86c1d51e.jpg photo 20121217070418-c71bfec0-th_zpsc4b8a10b.jpg photo 20121217070236-02fa467c-th_zps518792c5.jpg photo 20121217070028-f87e290e-th_zps1774ad0b.jpg photo 20121217065952-391d477b-th_zps403f2631.jpg photo 20121217074219-e857f72e-th_zps0b941be4.jpg photo 20121217074213-cdff1491-th_zpsdc3f0655.jpg photo 20121217074213-cdff1491-th_zpsdc3f0655.jpg photo 20121217072146-39be876f-th_zps3b5530ad.jpg

 

Trang chủ / Van & lăng phun các loại /

Lăng phun nước chữa cháy D65

Lang phun D65.jpg Khớp nối vòi chữa cháy D50Hình nhỏLăng Phun nước chữa cháy D50Khớp nối vòi chữa cháy D50Hình nhỏLăng Phun nước chữa cháy D50Khớp nối vòi chữa cháy D50Hình nhỏLăng Phun nước chữa cháy D50Khớp nối vòi chữa cháy D50Hình nhỏLăng Phun nước chữa cháy D50Khớp nối vòi chữa cháy D50Hình nhỏLăng Phun nước chữa cháy D50Khớp nối vòi chữa cháy D50Hình nhỏLăng Phun nước chữa cháy D50Khớp nối vòi chữa cháy D50Hình nhỏLăng Phun nước chữa cháy D50

Model: KY66

File
Lang phun D65.jpg
Thăm quan
1891

0 lời bình