Số 64 đường DC11, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. HCM   TEL.: 028 38164881 (0908608489)

E-mail: pccccongdang@gmail.com/thienha208b@gmail.com

BẢNG BÁO GIÁ http://congdangpccc.com/_data/i/upload/2017/03/08/20170308152956-c513c5a5-th.jpg photo 20121217072146-39be876f-th_zps3b5530ad.jpg photo 20121217072146-6a65b2b3-th_zps38ced042.jpg photo 20121217072003-8c728a03-th_zpsdec1db6c.jpg http://congdangpccc.com/upload/2015/12/12/20151212114033-86c1d51e.jpg photo 20121217070418-c71bfec0-th_zpsc4b8a10b.jpg photo 20121217070236-02fa467c-th_zps518792c5.jpg photo 20121217070028-f87e290e-th_zps1774ad0b.jpg photo 20121217065952-391d477b-th_zps403f2631.jpg photo 20121217074219-e857f72e-th_zps0b941be4.jpg photo 20121217074213-cdff1491-th_zpsdc3f0655.jpg photo 20121217074213-cdff1491-th_zpsdc3f0655.jpg photo 20121217072146-39be876f-th_zps3b5530ad.jpg

 

Trang chủ / Van & lăng phun các loại /

Trụ chữa cháy

Trụ chữa cháy.jpg Họng tiếp nước đôi không khóaHình nhỏĐầu trụ chữa cháyHọng tiếp nước đôi không khóaHình nhỏĐầu trụ chữa cháyHọng tiếp nước đôi không khóaHình nhỏĐầu trụ chữa cháyHọng tiếp nước đôi không khóaHình nhỏĐầu trụ chữa cháy


Trụ chữa cháy 65-16K-65


File
Trụ chữa cháy.jpg
Thăm quan
18200

0 lời bình