Số 64 đường DC11, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. HCM   TEL.: 028 38164881 (0908608489)

E-mail: pccccongdang@gmail.com/thienha208b@gmail.com

BẢNG BÁO GIÁ http://congdangpccc.com/_data/i/upload/2017/03/08/20170308152956-c513c5a5-th.jpg photo 20121217072146-39be876f-th_zps3b5530ad.jpg photo 20121217072146-6a65b2b3-th_zps38ced042.jpg photo 20121217072003-8c728a03-th_zpsdec1db6c.jpg http://congdangpccc.com/upload/2015/12/12/20151212114033-86c1d51e.jpg photo 20121217070418-c71bfec0-th_zpsc4b8a10b.jpg photo 20121217070236-02fa467c-th_zps518792c5.jpg photo 20121217070028-f87e290e-th_zps1774ad0b.jpg photo 20121217065952-391d477b-th_zps403f2631.jpg photo 20121217074219-e857f72e-th_zps0b941be4.jpg photo 20121217074213-cdff1491-th_zpsdc3f0655.jpg photo 20121217074213-cdff1491-th_zpsdc3f0655.jpg photo 20121217072146-39be876f-th_zps3b5530ad.jpg

 

dry powder.jpg Hệ thống chữa cháy khí CO2Hình nhỏHệ thống chữa cháy IG 541Hệ thống chữa cháy khí CO2Hình nhỏHệ thống chữa cháy IG 541Hệ thống chữa cháy khí CO2Hình nhỏHệ thống chữa cháy IG 541Hệ thống chữa cháy khí CO2Hình nhỏHệ thống chữa cháy IG 541

Giá bán: 8.000đ/kg

File
dry powder.jpg
Đề mục
Thăm quan
50607

0 lời bình