Bình kích hệ thống chữa cháy tự động bằng khí

Giá: Liên hệ

Dùng để kích hoạt hệ thống chữa cháy bằng khí hay foam tự động