CÔNG TY TNHH XNK - DV CÔNG ĐĂNG nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Việc đạt được giấy chứng nhận ISO 9001:2015 đã đưa công ty ABC trở thành một trong những nhà sãn xuất tiên phong trong ngành công nghiệp sãn xuất khớp nối mềm, khớp giãn nở, ống ruột gà lõi thép, ống kim loại dẽo và lưới bện inox, ống mềm Sprinkler.