Trung tâm báo cháy địa chỉ Tanda 1 loop, 2 loop, 4 loop, 6 loop

Giá: Liên hệ

Trung tâm báo cháy địa chỉ TNA TX7004 bao gồm từ 1 loop đến 4 loop. Mỗi loop có tối đa 254 địa chỉ. Có thể mở rộng lên 6 loop bao gồm 1270 địa chỉ.

Trung tâm bao gồm 2 bảng đèn led hiển thị 160 zone.

Kích thước trung tâm: 530mm x 490mm x 135mm

Xuất xứ: Singapore